Rezultati aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 18.12. – 31.12.2023.

14. decembra 2023. godine uspješno su održane aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu posredstvom aukcijske platforme BELEN-a za periode:

  • 18.12. – 24.12.2023. godine;
  • 25.12. – 31.12.2023. godine.

Na aukciji za period 18.12. – 24.12.2023. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 5 MW (00-24h) po cijeni 71,22 €/MWh
  • 5 MW (00-24h) po cijeni 73,42 €/MWh

Na aukciji za period 25.12. – 31.12.2023. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 5 MW (00-24h) po cijeni 65,54 €/MWh
  • 5 MW (00-24h) po cijeni 67,46 €/MWh
ME
Scroll to Top