Rezultati aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 19.06. – 02.07.2023.

15. juna 2023. godine uspješno su održane aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu posredstvom aukcijske platforme BELEN-a za periode:

  • 19.06. – 25.06.2023. godine;
  • 26.06. – 02.07.2023. godine.

Na aukciji za period 19.06. – 25.06.2023. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 5 MW (00-24h) po cijeni 107,08 €/MWh

Na aukciji za period 26.06. – 02.07.2023. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 5 MW (00-24h) po cijeni 112,03 €/MWh
ME
Scroll to Top