Rezultati aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 23.10. – 05.11.2023.

17. oktobra 2023. godine uspješno su održane aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu posredstvom aukcijske platforme BELEN-a za periode:

  • 23.10. – 29.10.2023. godine;
  • 30.10. – 05.11.2023. godine.

Na aukciji za period 23.10. – 29.10.2023. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 4 MW (00-24h) po cijeni 119,84 €/MWh

Na aukciji za period 30.10. – 05.11.2023. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 4 MW (00-24h) po cijeni 127,74 €/MWh
ME
Scroll to Top