Rezultati aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 25.09. – 08.10.2023.

21. septembra 2023. godine uspješno su održane aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu posredstvom aukcijske platforme BELEN-a za periode:

  • 25.09. – 01.10.2023. godine;
  • 02.10. – 08.10.2023. godine.

Na aukciji za period 25.09. – 01.10.2023. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 5 MW (00-24h) po cijeni 102,50 €/MWh

Na aukciji za period 02.10. – 08.10.2023. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 7 MW (00-24h) po cijeni 100,58 €/MWh
ME
Scroll to Top