Rezultati aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 26.02. – 10.03.2024.

22. februara 2024. godine uspješno su održane aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu posredstvom aukcijske platforme BELEN-a za periode:

  • 26.02. – 03.03.2024. godine;
  • 04.03. – 10.03.2024. godine.

Na aukciji za period 26.02. – 03.03.2024. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 3 MW (00-24h) po cijeni 61,07 €/MWh

Na aukciji za period 04.03. – 10.03.2024. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 3 MW (00-24h) po cijeni 58,81 €/MWh
ME
Scroll to Top