Rezultati aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 29.01. – 11.02.2024.

26. januara 2024. godine uspješno su održane aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu posredstvom aukcijske platforme BELEN-a za periode:

  • 29.01. – 04.02.2024. godine;
  • 05.02. – 11.02.2024. godine.

Na aukciji za period 29.01. – 04.02.2024. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 5 MW (00-24h) po cijeni 79,74 €/MWh

Na aukciji za period 05.02. – 11.02.2024. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 5 MW (00-24h) po cijeni 81,40 €/MWh
ME
Scroll to Top