Rezultati aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 31.07. – 13.08.2023.

21. jula 2023. godine uspješno su održane aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu posredstvom aukcijske platforme BELEN-a za periode:

  • 31.07. – 06.08.2023. godine;
  • 07.08. – 13.08.2023. godine.

Na aukciji za period 31.07. – 06.08.2023. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 7 MW (00-24h) po cijeni 115,85 €/MWh

Na aukciji za period 07.08. – 13.08.2023. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 7 MW (00-24h) po cijeni 125,79 €/MWh
ME
Scroll to Top