Rezultati aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za Q3 2024, Q4 2024. i 2025.

25. marta 2024. godine uspješno su održane aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu posredstvom aukcijske platforme BELEN-a za periode:

  • 01.07. – 30.09.2024. godine (Q3 2024.);
  • 01.10. – 31.12.2024. godine (Q4 2024.);
  • 01.01. – 31.12.2025. godine (2025. godina).

Na aukciji za Q3 2024. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 5 MW (00-24h) po cijeni 84,88 €/MWh

Na aukciji za Q4 2024. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 5 MW (00-24h) po cijeni 98,45 €/MWh

Na prvoj aukciji za 2025. godinu profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 5 MW (00-24h) po cijeni 95,77 €/MWh

Na drugoj aukciji za 2025. godinu profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 5 MW (00-24h) po cijeni 94,84 €/MWh
ME
Scroll to Top