Rezultati aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za 2024. godinu

15. decembra 2023. godine uspješno je održana aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu posredstvom BELEN-ove aukcijske platforme za 2024. godinu.

Na aukciji za period 01.01. – 31.12.2024. je ostvaren sljedeći rezultat:

  • 294 489 MWh po cijeni 100,59 €/MWh
ME
Scroll to Top