Rezultati aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za 2025. godinu

2. februara 2024. godine uspješno je održana aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu posredstvom BELEN-ove aukcijske platforme za 2025. godinu.

Na osnovu odluke naručioca aukcije, pomenuti postupak nabavke je poništen.

ME
Scroll to Top