Rezultati aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za april 2023.

30. marta 2023. godine uspješno je održana aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu posredstvom BELEN-ove aukcijske platforme za april 2023. godine.

Na aukciji za period 01.04. – 30.04.2023. je ostvaren sljedeći rezultat:

  • 25 770 MWh po cijeni 110,11 €/MWh
ME
Scroll to Top