Rezultati aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za decembar 2023.

10. novembra 2023. godine uspješno je održana aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu posredstvom BELEN-ove aukcijske platforme za decembar 2023. godine.

Na aukciji za period 01.12. – 31.12.2023. je ostvaren sljedeći rezultat:

  • 35 526 MWh po cijeni 119,21 €/MWh
ME
Scroll to Top