Rezultati aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za maj 2021.

27. aprila 2021. uspješno je održana aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za maj 2021. godine posredstvom BELEN-ove aukcijske platforme.

Na aukciji je ostvaren sljedeći rezultat:

  • 11,284 GWh po obračunskoj satnoj cijeni ostvarenoj na HUPX berzi za predmetni dan isporuke uvećanoj za koeficijent korekcije cijene K u iznosu 5,70 €/MWh
ME
Scroll to Top