Rezultati aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za novembar 2023.

9. oktobra 2023. godine uspješno je održana aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu posredstvom BELEN-ove aukcijske platforme za novembar 2023. godine.

Na aukciji za period 01.11. – 30.11.2023. je ostvaren sljedeći rezultat:

  • 27 540 MWh po cijeni 118,63 €/MWh
ME
Scroll to Top