Rezultati aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za oktobar 2023.

13. septembra 2023. godine uspješno je održana aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu posredstvom BELEN-ove aukcijske platforme za oktobar 2023. godine.

Na aukciji za period 01.10. – 31.10.2023. je ostvaren sljedeći rezultat:

  • 22 940 MWh po cijeni 108,81 €/MWh
ME
Scroll to Top