Rezultati aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za period 01.05. – 16.05.2023.

28. aprila 2023. godine uspješno je održana aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu posredstvom BELEN-ove aukcijske platforme za period 01.05. – 16.05.2023. godine.

Na aukciji za period 01.05. – 16.05.2023. je ostvaren sljedeći rezultat:

  • 9 408 MWh po cijeni 106,52 €/MWh
ME
Scroll to Top