Rezultati aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za period 17.05. – 31.05.2023.

15. maja 2023. godine uspješno je održana aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu posredstvom BELEN-ove aukcijske platforme za period 17.05. – 31.05.2023. godine.

Na aukciji za period 17.05. – 31.05.2023. je ostvaren sljedeći rezultat:

  • 8 820 MWh po cijeni 94,10 €/MWh
ME
Scroll to Top