Rezultati aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za decembar 2021.

Dana 10. decembra 2021. godine uspješno je održana aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 15.12.2021. – 31.12.2021. godine posredstvom aukcijske platforme BELEN-a.

Na aukciji profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 3 MW (00-24h) po cijeni 283,25 €/MWh
ME
Scroll to Top