Rezultati aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 04.12. – 10.12.2023.

30. novembra 2023. godine uspješno je održana aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 04.12. – 10.12.2023. godine posredstvom aukcijske platforme BELEN-a.

Na aukciji za period 04.12. – 10.12.2023. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 11 MW (00-24h) po cijeni 111,09 €/MWh
ME
Scroll to Top