Rezultati aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 06.11. – 12.11.2023.

3. novembra 2023. godine uspješno je održana aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 06.11. – 12.11.2023. godine posredstvom aukcijske platforme BELEN-a.

Na aukciji za period 06.11. – 12.11.2023. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 6 MW (00-24h) po cijeni 84,51 €/MWh
ME
Scroll to Top