Rezultati aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 11.03. – 17.03.2024.

8. marta 2024. godine uspješno je održana aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 11.03. – 17.03.2024. godine posredstvom aukcijske platforme BELEN-a.

Na aukciji za period 11.03. – 17.03.2024. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 3 MW (00-24h) po cijeni 72,67 €/MWh
ME
Scroll to Top