Rezultati aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 11.12. – 17.12.2023.

7. decembra 2023. godine uspješno je održana aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 11.12. – 17.12.2023. godine posredstvom aukcijske platforme BELEN-a.

Na aukciji za period 11.12. – 17.12.2023. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 4 MW (00-24h) po cijeni 93,00 €/MWh
  • 4 MW (00-24h) po cijeni 94,00 €/MWh
  • 4 MW (00-24h) po cijeni 95,00 €/MWh
ME
Scroll to Top