Rezultati aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 28.08. – 03.09.2023.

24. avgusta 2023. godine uspješno je održana aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 28.08. – 03.09.2023. godine posredstvom aukcijske platforme BELEN-a.

Na aukciji za period 28.08. – 03.09.2023. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

  • 7 MW (00-24h) po cijeni 111,73 €/MWh
ME
Scroll to Top