Novosti

Učešće BELEN-a u KEP programu

Učešće BELEN-a u KEP programu (Know-how exchange programme) pod pokroviteljstvom CEI (Central European Initiative) sa prvom radionicom koja je održana u Rimu, sa fokusom projekta

Opširnije »

Učešće na sastanku WB6 WG DA MI PSC

Predstavnici BELEN-a su učestvovali na 4-om sastanku WB6 WG DA MI PSC (Day-Ahead Market Integration Programme Steering Committee) u Beču, kao i prvom inicijalnom sastanku

Opširnije »

Program Tehničke pomoći

BELEN je uz podršku Sekretarijata Energetske zajednice započeo sa programom Tehničke pomoći koja ima za cilj identifikaciju i evaluaciju mogućih modela strateškog partnerstva sa ciljem

Opširnije »

Posjeta CROPEX-u

Predstavnici BELEN-a posjetili su CROPEX sa ciljem upoznavanja modela rada i funkcionalnosti Hrvatske berze električne energije. Diskutovano je o potencijalnoj tehničko-poslovnoj saradnji između dvije berze,

Opširnije »

BELEN se uključio u WB6 WG AIMS

BELEN se uključio u WB6 WG AIMS, radna grupa Albanija, Italija, Crna gora i Srbija, sa projektnim zadatkom regionalnog uparivanja tržišta Dan unaprijed.

Opširnije »

BELEN se uključio u WB6 DA MI SC

BELEN se uključio u WB6 DA MI SC (WB6 Day-ahead Market Integration Programme Steering Committee), sa ciljem aktivnog učešća u radnoj grupi posvećenoj  integraciji tržišta

Opširnije »
ME
Scroll to Top