Dugoročno tržište

Ovo su obavještenja za dugoročno tržište.

Rezultati aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 15.04. – 21.04.2024.

12. aprila 2024. godine uspješno je održana aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 15.04. – 21.04.2024. godine posredstvom aukcijske platforme BELEN-a. Na aukciji za period 15.04. – 21.04.2024. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

Rezultati aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 15.04. – 21.04.2024. Read More »

Najava aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 15.04. – 21.04.2024.

12. aprila 2024. godine organizovaće se aukcija za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu putem aukcijske platforme BELEN-a za period 15.04. – 21.04.2024. godine. Svi zainteresovani učesnici, u skladu sa Pravilima dugoročne trgovine električnom energijom na berzanskom tržištu Crne Gore i Pozivom za nadmetanje za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za

Najava aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 15.04. – 21.04.2024. Read More »

Rezultati aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 01.04. – 14.04.2024.

29. marta 2024. godine uspješno su održane aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu posredstvom aukcijske platforme BELEN-a za periode: Na aukciji za period 01.04. – 07.04.2024. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat: Na aukciji za period 08.04. – 14.04.2024. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

Rezultati aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 01.04. – 14.04.2024. Read More »

Najava aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 01.04. – 14.04.2024.

29. marta 2024. godine organizovaće se aukcije za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu putem aukcijske platforme BELEN-a za periode: Svi zainteresovani učesnici, u skladu sa Pravilima dugoročne trgovine električnom energijom na berzanskom tržištu Crne Gore i Pozivom za nadmetanje za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 01.04.2024. – 14.04.2024.

Najava aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 01.04. – 14.04.2024. Read More »

Rezultati aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za Q3 2024, Q4 2024. i 2025.

25. marta 2024. godine uspješno su održane aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu posredstvom aukcijske platforme BELEN-a za periode: Na aukciji za Q3 2024. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat: Na aukciji za Q4 2024. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat: Na prvoj aukciji za 2025. godinu profila 00-24h (band)

Rezultati aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za Q3 2024, Q4 2024. i 2025. Read More »

Najava aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za Q3 2024, Q4 2024. i 2025.

25. marta 2024. godine organizovaće se aukcije za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu putem aukcijske platforme BELEN-a za periode: Svi zainteresovani učesnici, u skladu sa Pravilima dugoročne trgovine električnom energijom na berzanskom tržištu Crne Gore i Pozivom za nadmetanje za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za Q3 2024, Q4 2024

Najava aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za Q3 2024, Q4 2024. i 2025. Read More »

Rezultati aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 18.03. – 31.03.2024.

15. marta 2024. godine uspješno su održane aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu posredstvom aukcijske platforme BELEN-a za periode: Na aukciji za period 18.03. – 24.03.2024. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat: Na aukciji za period 25.03. – 31.03.2024. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

Rezultati aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 18.03. – 31.03.2024. Read More »

Najava aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 18.03. – 31.03.2024.

15. marta 2024. godine organizovaće se aukcije za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu putem aukcijske platforme BELEN-a za periode: Svi zainteresovani učesnici, u skladu sa Pravilima dugoročne trgovine električnom energijom na berzanskom tržištu Crne Gore i Pozivom za nadmetanje za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 18.03.2024. – 31.03.2024.

Najava aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 18.03. – 31.03.2024. Read More »

Rezultati aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 11.03. – 17.03.2024.

8. marta 2024. godine uspješno je održana aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 11.03. – 17.03.2024. godine posredstvom aukcijske platforme BELEN-a. Na aukciji za period 11.03. – 17.03.2024. profila 00-24h (band) ostvaren je rezultat:

Rezultati aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 11.03. – 17.03.2024. Read More »

Najava aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 11.03. – 17.03.2024.

8. marta 2024. godine organizovaće se aukcija za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu putem aukcijske platforme BELEN-a za period 11.03. – 17.03.2024. godine. Svi zainteresovani učesnici, u skladu sa Pravilima dugoročne trgovine električnom energijom na berzanskom tržištu Crne Gore i Pozivom za nadmetanje za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za

Najava aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 11.03. – 17.03.2024. Read More »

ME
Scroll to Top